FANDOM


Maandag 13 januari 2014 - S23E101 (#5206)

Seizoen 23 - Aflevering 101
De familie Pauwels is erg aangeslagen door de arrestatie van Benny. Liesbeth besluit het nieuws nog even verborgen te houden voor de buitenwereld. Véronique is, tot ieders verbazing, bijzonder opgewekt en vriendelijk. Leen heeft een afspraak met de verhuurder van het huis dat ze heeft opgemerkt. Jan wil zijn dochter met raad en daad bijstaan.

Dinsdag 14 januari 2014 - S23E102 (#5207)

Seizoen 23 - Aflevering 102
Benny's situatie wordt in de openbaarheid gebracht door een krantenartikel. Iedereen reageert ontzet. Véronique vreest dat de zaak het imago van VDB kan schaden. Hanne is zenuwachtig voor haar eerste werkdag bij Fashion. Delphine en Mathias ontvangen de eerste stalen biowijn.

Woensdag 15 januari 2014 - S23E103 (#5208)

Seizoen 23 - Aflevering 103
Delphine probeert haar plan in werking te stellen, maar stuit op een probleem. Véroniques vriendelijkheid blijft iedereen bij VDB verbazen. Rudi vermoedt dat dit toneeltje deel uitmaakt van haar geheime plan. Arno ontdekt waarom Gail hem ontwijkt. June komt steeds meer in een onhoudbare situatie terecht.

Donderdag 16 januari 2014 - S23E104 (#5209)

Seizoen 23 - Aflevering 104
De politie-inspecteurs bellen bij de familie Pauwels aan met slecht nieuws. Patrick probeert een vermaarde advocaat te strikken voor de verdediging van Benny. Liesbeth voelt dat er dingen voor haar verborgen worden gehouden. Dirk heeft het moeilijk met de gedachte dat zijn kinderen morgen terug naar Amerika vertrekken. Rita krijgt vreselijk nieuws uit Honduras. Delphine en Louise trekken met de fiets naar de schaatsbaan, maar het tochtje blijft niet zonder gevolgen...

Vrijdag 17 januari 2014 - S23E105 (#5210)

Seizoen 23 - Aflevering 105
Louise wordt in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. De familie wacht gespannen over meer nieuws over haar toestand. Rita heeft nog steeds geen teken van leven gekregen uit Honduras en maakt zich ernstig zorgen. Dirk probeert haar gerust te stellen. Liesbeth weigert in zee te gaan met de advocaat die Patrick voorstelt, en dus zit er niets anders op dan een pro Deo advocaat aan te stellen. Dirk en Nathalie hebben het moeilijk om afscheid te nemen van hun kinderen. Benny neemt een radicale beslissing.